Visos parduotuvės sąlygos

Žemiau rasite visą reikalingą informaciją apie apmokėjimą už prekes, prekių siuntimą, grąžinimą, taip pat bendrąsias pardavimo - pirkimo nuostatas ir privatumo politiką. Prieš įsigydami jus dominančią prekę, prašome susipažinti su parduotuvės taisyklėmis.  


APMOKĖJIMAS

Šiuo metu atsiskaityti už įsigyjamas prekes galite:

1. banko pavedimu.

Užsisakę prekę pasirinkite mokėjimo būdą "banko pavedimas" ir į užsakymo metu nurodytą el. pašto adresą jums bus išsiųsta automatinė sąskaita - faktūra, kurią prašome apmokėti per 3 d.d. Negavus apmokėjimo per nurodytą terminą, jūsų užsakymas bus anuliuotas. 

Apmokant eurais iš banko, esančio ES zonos šalyse taikomi vienodi perlaidos mokesčiai ir terminai. Mokant kita valiuta taikomas didesnis mokestis, kurį sumoka pirkėjas.

2. su Paysera (įmokų surinkimo sistema). 


SIUNTIMAS

Gavus apmokėjimą, prekes išsiunčiamos artimiausią pašto darbo dieną registruotu Lietuvos paštu užsakymo metu nurodytu adresu. Prekės pristatomos nurodytu adresu Lietuvos pašto darbo dienomis, darbo valandomis per 1 - 10 darbo dienų priklausomai nuo pirkėjo gyvenamos vietos ir prekės buvimo vietos - pas tiekėją ar pardavėją. Galimi vėlavimai dėl Lietuvos pašto darbo sutrikimų, pvz. šventiniu laikotarpiu ar kt. Detalesnė informacija adresu www.post.lt 

Siuntimo išlaidos nėra įskaičiuotos į nurodytą prekės kainą.

Užsisakydami prekę pasirinkite pristatymo būdą (Lietuvoje/registruotu paštu arba Užsienyje/registruotu paštu). 

Pristatymo kaina:

  • Lietuvoje omniva paštomatu - 3,50 Eur
  • Į užsienį/registruotu paštu - 13,00Eur

Siuntimo mokestis automatiškai įskaičiuojamas į galutinę užsakymo kainą. 


GRĄŽINIMAS

Pagal prekių grąžinimo tvarką reglamentuojančius dokumentus - Civilinį Kodeksą ir Mažmeninės prekybos taisykles kokybiški kosmetikos gaminiai yra negrąžintinos ir nekeičiamos prekės:

<...>

14. Jeigu pirkėjui nepatinka nusipirktos prekės forma, dydis, spalva, modelis ar komplektiškumas, jis turi teisę per keturiolika dienų nuo ne maisto prekių pardavimo dienos, jeigu pardavėjas nėra nustatęs ilgesnio termino, pakeisti ją analogiška preke. 

Jeigu pardavėjas neturi pakeitimui tinkamos prekės, tai pirkėjas turi teisę per šio punkto pirmojoje pastraipoje nurodytą terminą grąžinti prekę pardavėjui ir atgauti už ją sumokėtus pinigus. 

 <...>

18. Pirkėjo reikalavimas pakeisti nusipirktą prekę analogiškomis prekėmis arba grąžinti sumokėtus pinigus dėl šių taisyklių 14 punkte nurodytų priežasčių netenkinamas įsigijus tokias prekes:                              

<...>

parfumerijos, kosmetikos ir tualetinius preparatus (kodai pagal Kombinuotąją prekių nomenklatūrą - 33.03 - 33.07), 

<...>“

Nekokybiškų naujų prekių grąžinimas

Nekokybiškos naujos prekės grąžinamos vadovaujantis ūkio ministro 2001 m. birželio 29 d. įsakymu Nr. 217 „Dėl Daiktų grąžinimo ir keitimo taisyklių patvirtinimo“ patvirtintomis Daiktų grąžinimo ir keitimo taisyklėmis. 

Jeigu gavote puslapyje pateikto aprašymo neatitinkančią ir/ar akivaizdžiai sugadintą naują prekę, susisiekite el. paštu zm.eshop.info@gmail.com ir pateikite prašymą laisva forma grąžinti pinigus arba pakeisti nekokybišką prekę kita kokybiška preke kartu atsiųsdami nuotrauką, įrodančią naujos prekės broką. Gavę jūsų prašymą, su jumis susisieksime per 1 darbo dieną ir suderinsime prekės pakeitimo arba pinigų grąžinimo detales. Prekė bus pakeista arba pinigai grąžinti per 3 darbo dienas nuo prašymo pateikimo dienos. 

Daugiau informacijos apie ne maisto produktų grąžinimą rasite Valstybinės ne maisto produktų inspekcijos prie Ūkio Ministerijos internetiniame puslapyje http://www.vvtat.lt


BENDROS NUOSTATOS

BENDROSIOS NUOSTATOS

Šios "Pirkimo sąlygos" (toliau - Taisyklės) yra juridiškai privalomas dokumentas, kuris nustato Pirkėjo (toliau - "Pirkėjas") ir Pardavėjo, (toliau - "Pardavėjas") tarpusavio teises, pareigas bei atsakomybę Pirkėjui įsigyjant prekes Pardavėjo interneto parduotuvėje www.zm-eshop.com (toliau – "el. parduotuvė"). 
Sutikdami su šių Taisyklių sąlygomis ir prisijungdami prie el. parduotuvės, Jūs priimate visas šių Taisyklių sąlygas ir įsipareigojate jų laikytis. 

PIRKIMO - PARDAVIMO SUTARTIES SUDARYMAS

Pirkimo- pardavimo sutartis tarp Pirkėjo ir Pardavėjo laikoma sudaryta nuo to momento, kai Pirkėjas, el. parduotuvėje suformavęs prekių krepšelį, nurodęs pristatymo adresą, pasirinkęs apmokėjimo būdą ir susipažinęs su šiomis taisyklėmis, apmoka už prekes. Sutartis galioja iki visiško pagal šios sutarties taisykles pareigų įvykdymo. 

PIRKĖJO TEISĖS IR PAREIGOS

Vadovaujantis šiomis Taisyklėmis bei Lietuvos Respublikos teisės aktais Pirkėjas turi teisę pirkti prekes el. parduotuvėje.

Jeigu pasikeičia Pirkėjo registracijos formoje pateikti duomenys, Pirkėjas privalo nedelsdamas juos atnaujinti el. paštu informuodamas Pardavėją. Pirkėjas atsako už registracijos formoje pateiktų duomenų teisingumą. Pirkėjas prisiima atsakomybę už padarinius, kilusius dėl registracijos formoje pateiktų duomenų klaidingumo ar netikslumo.

Apmokėdamas už prekes Pirkėjas patvirtina, kad yra atidžiai susipažinęs su prekės aprašymais ir prisiima atsakomybę už prekės naudojimą pagal paskirtį bei tinkamą laikymą. Pirkėjas prisiima atsakomybę už padarinius, kilusius dėl instrukcijų nesilaikymo ir pastabų ignoravimo. 

Pirkėjo pasirinktos prekės rezervuojamos bei Pardavėjas imasi vykdyti pirkimo-pardavimo sutartį tik tada, kai Pardavėjas gauna pranešimą iš Pardavėjo banko apie apmokėjimą už pasirinktas prekes. 

Pirkėjas privalo laikytis kitų Taisyklėse bei Lietuvos Respublikos teisės aktuose nustatytų reikalavimų.

Jei  Pirkėjas bando pakenkti el. parduotuvės darbui ar stabiliam veikimui, Pardavėjas gali be išankstinio perspėjimo apriboti, sustabdyti (nutraukti) jam galimybę naudotis elektronine parduotuve.

PARDAVĖJO TEISĖS IR PAREIGOS

Pardavėjas turi teisę laikinai arba neterminuotai nutraukti el. parduotuvės veiklą be atskiro įspėjimo.

Pardavėjas turi kitas Taisyklėse ir Lietuvos Respublikos teisės aktuose numatytas teises.

Pardavėjas privalo sudaryti sąlygas Pirkėjui tinkamai naudotis elektroninės parduotuvės teikiamomis paslaugomis.

Pardavėjas privalo organizuoti Pirkėjo užsakytų prekių pristatymą Pirkėjo nurodytu adresu sekančią darbo dieną po to, kai Pirkėjas apmokėjo už prekes ir mokėjimas yra gautas.

Pardavėjas, susidarius svarbioms aplinkybėms, negalėdamas Pirkėjui pristatyti užsakytos prekės, įsipareigoja Pirkėjui pasiūlyti analogišką prekę, o Pirkėjui atsisakius priimti prekės alternatyvą, grąžinti Pirkėjo sumokėtus pinigus per 3 darbo dienas.

ŠALIŲ ATSAKOMYBĖ

Už pirkimo ir pardavimo sutarties, sudarytos naudojantis el. parduotuve, pažeidimą šalys atsako Lietuvos Respublikos teisės aktų nustatyta tvarka.

Visi nesutarimai, kilę dėl šių taisyklių vykdymo, yra sprendžiami derybų keliu. Nepavykus susitarti, nesutarimai yra sprendžiami LR įstatymų nustatyta tvarka.


PRIVATUMO POLITIKA

I. VARTOJAMOS SĄVOKOS:

1. Pardavėjas – ........

2. www.zm-eshop.com – elektroninė parduotuvė, esanti adresu www.zm-eshop.com

3. Pirkėjas – 1) veiksnus fizinis asmuo, t.y. asmuo, sulaukęs pilnametystės, kurio veiksnumas nėra apribotas teismo tvarka; 2) nepilnametis nuo keturiolikos iki aštuoniolikos metų amžiaus, kuris turi tėvų arba rūpintojų sutikimą, išskyrus tuos atvejus, kai jis yra emancipuotas; 3) juridinis asmuo; 4) visų aukščiau nurodytų asmenų tinkamai įgalioti atstovai.

4. Paslaugos – visos Pirkėjui teikiamos paslaugos.

5. Prekės – visos Pirkėjui parduodamos prekės.

6. Slapukas – tai nedidelis failas, kuris siunčiamas į įrenginį, bet kuriam asmeniui besilankant šioje el. parduotuvėje. Ši sąvoka apima ne tik slapukus, bet ir panašių priemonių naudojimą.

7. Naršyklė – yra programa, skirta atvaizduoti internetinius puslapius (tinklalapius) žiniatinklyje ar asmeniniame kompiuteryje.

8. Asmens duomenys – bet kuri informacija, susijusi su fiziniu asmeniu – duomenų subjektu, kurio tapatybė yra žinoma arba gali būti tiesiogiai ar netiesiogiai nustatyta pasinaudojant tokiais duomenimis kaip asmens kodas, vienas arba keli asmeniui būdingi fizinio, fiziologinio, psichologinio, ekonominio, kultūrinio ar socialinio pobūdžio požymiai.

9. Asmens duomenų valdytojas – .......

10. Privatumo politika – šis dokumentas, kuriame yra numatytos pagrindinės Asmens duomenų rinkimo, kaupimo, tvarkymo ir laikymo taisyklės, naudojantis www.zm-eshop.com

11. Administratorius – šią el. parduotuvę valdantis, atsakingas asmuo.

12. IP adresas – Kiekvienam prie interneto prijungtam kompiuteriui priskirtas unikalus numeris, kuris žinomas kaip interneto protokolo (IP) adresas. Kadangi šie numeriai paprastai priskiriami pagal šalies blokus, IP adresas gali būti dažnai naudojamas šaliai, kurioje kompiuteris prijungiamas prie interneto, identifikuoti.

13. Taisyklės – patvirtintos galiojančios „Pirkimo sąlygos internetinėje parduotuvėje“.

14. Tiesioginė rinkodara – veikla, skirta paštu, telefonu arba kitokiu tiesioginiu būdu siūlyti asmenims prekes ar paslaugas ir (arba) teirautis jų nuomonės dėl siūlomų prekių ar paslaugų.

II. BENDROSIOS NUOSTATOS

15. www.zm-eshop.com Privatumo politikoje numatytos pagrindinės Asmens duomenų rinkimo, kaupimo ir jų tvarkymo taisyklės Pirkėjui naudojantis www.zm-eshop.com siūlomomis Paslaugomis.

16. Privatumo politika skirta apsaugoti ir ginti www.zm-eshop.com Pirkėjų Asmens duomenis nuo neteisėto naudojimo. 

17. Pirkėjas laikomas susipažinusiu su šia Privatumo politika ir ją perskaitęs, kai išreiškia sutikimą tvarkyti jo Asmens duomenis.
Su Privatumo politika galima susipažinti bet kuriuo metu www.zm-eshop.com.

18. Pirkėjas gali atlikti pirkimo www.zm-eshop.com veiksmus neatlikęs registracijos. Iš registracijos neatlikusio Pirkėjo reikalaujama pateikti šiuos Asmens duomenys – vardą, pavardę, telefono numerį, el. pašto adresą, gyv. adresą bei pristatymo adresą. Pirkėjas yra atsakingas už savo Asmens duomenų pateikimą.

III. ASMENS DUOMENŲ SAUGOJIMO IR NAUDOJIMO TVARKA

19. Pirkėjas sutinka, kad jo vardas, pavardė, elektroninio pašto adresas, telefono numeris, IP adresas www.zm-eshop.com būtų tvarkomi veiklos analizės tikslais. Atitinkamai www.zm-eshop.com suteikia Pirkėjui teisę pateikiant užsakymą išreikšti savo sutikimą ar nesutikimą, kad jo vardas, pavardė, elektroninio pašto adresas, telefono numeris, IP adresas www.zm-eshop.com būtų tvarkomi ir tiesioginės rinkodaros tikslais.

20. Pardavėjas patvirtina, jog Pirkėjo nurodyti Asmens duomenys bus tvarkomi tik siekiant tinkamai suteikti Pirkėjams elektroninėje parduotuvėje www.zm-eshop.com teikiamas Paslaugas ir pristatyti Prekes. Pardavėjas taip pat patvirtina, jog Pirkėjo nurodyti Asmens duomenys bus tvarkomi Pardavėjo veiklos analizės ir Tiesioginės rinkodaros  tikslais, jeigu tokį sutikimą Pirkėjas suteiks ir nepanaikins. Nustatoma Asmens duomenų naudotinų Tiesioginės rinkodaros tikslais saugojimo trukmė – trys kalendoriniai metai nuo tokių duomenų pateikimo momento.

21. Pardavėjas įsipareigoja neatskleisti Pirkėjo Asmens duomenų tretiesiems asmenims, išskyrus šiuos atvejus:
21.1. jei yra Pirkėjo sutikimas Asmens duomenų atskleidimui;
21.2. vykdant užsakymą ar teikiant kitas paslaugas – Pardavėjo partneriams, teikiantiems prekių pristatymo paslaugas;
21.3. Tiesioginės rinkodaros tikslais – Pardavėjo partneriams, www.zm-eshop.com pasirūpinus rašytiniais Pardavėjo partnerių įsipareigojimais laikytis Lietuvos Respublikos Asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymo nuostatų;
21.4. teisėsaugos institucijoms pagal Lietuvos Respublikos teisės aktų numatytą tvarką;
21.5. jeigu būtina užkirsti kelią nusikalstamoms veikoms arba būtina jas tirti.

22. Pirkėjas turi šias teises:
22.1. pateikęs užklausą Pardavėjui raštu gauti informaciją, iš kokių šaltinių ir kokie jo Asmens duomenys surinkti, kokiu tikslu jie tvarkomi, kokiems duomenų gavėjams teikiami ir buvo teikti bent per paskutinius 1 (vienerius) metus. Informacija Pirkėjui pateikiama jo nurodytu elektroninio pašto adresu;
22.2. nesutikdamas su Privatumo politika nesutikti, kad būtų tvarkomi jo Asmens duomenys. Tokiu atveju Pirkėjas neturės galimybės įsigyti prekių ir/ar paslaugų elektroninėje parduotuvėje www.zm-eshop.com;
22.3. Tiek iš karto išreikšdamas savo nesutikimą, tiek numatyta tvarka pateikdamas vėlesnį pranešimą nesutikti, kad jo Asmens duomenys būtų tvarkomi Tiesioginės rinkodaros tikslais.

23. Prekių atsiėmimo metu Pardavėjui, akcinės bendrovės Lietuvos pašto darbuotojui, kurjerių tarnybos darbuotojui ar Prekių atsiėmimo centro darbuotojui pateiktas susipažinti Pirkėjo asmens tapatybę patvirtinantis dokumentas ir jame esantys Pirkėjo duomenys naudojami tik tinkamam asmens tapatybės identifikavimui.

24. Pirkėjas sutikdamas su šia Privatumo politika, sutinka, kad jo Asmens duomenys būtų naudojami siekiant įvykdyti jo užsakymą, nepriklausomai nuo to, ar užsako prekes ir/ar paslaugas iš www.zm-eshop.com kaip pardavėjo ar iš Partnerių, įskaitant sutinka, kad jo Asmens duomenys bus perduoti Pardavėjo partneriams, taip pat Pardavėjo ar jo paskirto duomenų tvarkytojo tvarkomi užsakymų vykdymo veiklos analizės tikslais.

25. Pirkėjo Asmens duomenys teikiami į Europos Sąjungos valstybes nares ar į kitas užsienio valstybes tokiomis pat sąlygomis ir tvarka, kaip ir Lietuvos Respublikoje esantiems subjektams ir tik tikslams, numatytiems šioje Privatumo politikoje.

26. Pardavėjas Asmens duomenis saugo tiek, kiek šis asmuo naudojasi www.zm-eshop.com paslaugomis, išskyrus atvejus, nurodytus šioje Privatumo politikoje. Po Paskyros panaikinimo siekiant įgyvendinti Privatumo politikos numatytus reikalavimus, Pirkėjo Asmens duomenys gali būti saugomi Asmens duomenų valdytojo serveryje iki dvylikos mėnesių nuo paskutinio aktyvaus Pirkėjo veiksmo (užsakymo), išskyrus nurodytus atvejus bei teisėtus teisėsaugos institucijų reikalavimus juos saugoti.

27. Pardavėjas vidinių organizacinių ir techninių priemonių pagalba užtikrina, jog Pirkėjo pateikiami Asmens duomenys www.zm-eshop.com būtų apsaugoti nuo bet kokių neteisėtų veiksmų: neteisėto Asmens duomenų pakeitimo, atskleidimo ar sunaikinimo, asmens tapatybės vagystės, sukčiavimo bei Asmens duomenų apsaugos lygis atitiktų Lietuvos Respublikos teisės aktų reikalavimus.

28. Pirkėjas įsipareigoja ir privalo kitiems tretiesiems asmenims neatskleisti Asmens duomenų nei apie save, nei apie trečiuosius asmenis, jeigu tokie trečiųjų asmenų Asmens duomenys jam teko prieinami, ir iš karto apie matomus pažeidimus informuoti Pardavėją.

29. Pirkėjas iš anksto sutinka, kad jo Asmens duomenis Pardavėjas turi teisę laikyti serveryje tiek, kiek tai būtina pagal www.zm-eshop.com vykdomos veiklos ypatumus, jeigu Pirkėjo pateiktais duomenimis buvo (i) pasinaudota vykdant neteisėtą veiką ar (ii) buvo įtariama, jog įvykdyta tapatybės vagystė ar kitas pažeidimas, dėl kurio buvo ar bus atliekamas atitinkamų teisėsaugos institucijų tyrimas, (iii) jeigu Pardavėjas yra gavęs skundų, susijusių su atitinkamu Pirkėju, ar jeigu Pardavėjas yra pastebėjęs atitinkamo Pirkėjo padarytus Taisyklių pažeidimus ar (iv) esant kitiems teisėtiems tikslams saugoti Asmens duomenis. Šie duomenys sunaikinami gavus teisėtus teisėsaugos ar kitų įgaliotų institucijų nurodymus.

30. Administruodamas www.zm-eshop.com ir diagnozuodamas galimus sutrikimus Administratorius gali naudoti Pirkėjų IP adresus.

IV. ASMENS DUOMENŲ KOREGAVIMAS, PAPILDYMAS IR IŠTRYNIMAS

31. Pirkėjas suteikia teisę www.zm-eshop.com rinkti, valdyti, tvarkyti ir saugoti Pirkėjo Asmens duomenis tokia apimtimi ir tokiais tikslais, kaip numatyta Privatumo politikoje ir kituose www.zm-eshop.com dokumentuose.

32. Sutikimo rinkti, valdyti, tvarkyti ir saugoti Pirkėjo Asmens duomenis davimas ar atšaukimas galioja tik į priekį.

33. Jeigu susipažinęs su savo Asmens duomenimis Pirkėjas nustato, kad Asmens duomenys yra surinkti ar gauti iš neteisėtų šaltinių, ar kad Asmens duomenys tvarkomi ne tais tikslais, kokiems jie teikiami, Pirkėjas turi teisę kreiptis į www.zm-eshop.com elektroniniu pašto adresu prašydamas sustabdyti tokių Asmens duomenų tvarkymo veiksmus. Pirkėjas, kuris naudojasi www.zm-eshop.com neprisiregistravęs, ir gavęs iš www.zm-eshop.com atsakymą, kuriame pastebi netikslumų ar klaidų jo Asmens duomenyse, turi teisę reikalauti, kad jo Asmens duomenys kuo skubiau, bet ne vėliau kaip per 5 (penkias) darbo dienas būtų patikslinti, pakoreguoti. www.zm-eshop.com turi teisę koreguoti, papildyti, naikinti Asmens duomenis arba stabdyti Asmens duomenų tvarkymo veiksmus tik identifikavus Pirkėjo, kuris kreipėsi, asmenybę.

34. Jeigu www.zm-eshop.com abejoja Pirkėjo pateiktų Asmens duomenų teisingumu, jis gali sustabdyti šių Pirkėjų Asmens duomenų tvarkymo veiksmus, šiuos duomenis patikrinti ir patikslinti. Tokie Asmens duomenys naudojami tik jų teisingumui patikrinti.

35. Įgyvendindamas aukščiau minėtas teises Pirkėjas gali kreiptis į www.zm-eshop.com elektroninio pašto adresu sandra.bogdanova.sakalauskiene@gmail.com

V. ASMENS DUOMENŲ RINKIMAS IR SAUGOJIMAS

36. Siekiant, kad Pirkėjui būtų suteiktos visavertės elektroninės parduotuvės www.zm-eshop.com paslaugos, į Pirkėjo kompiuterį (įrenginį) gali būti įrašyti Slapukai. Įrašytą informaciją Pardavėjas naudoja Pirkėjo kaip ankstesnio www.zm-eshop.com internetinės parduotuvės lankytojo atpažinimui, informacijos apie pirkinius, įdėtus į Pirkėjo prekių krepšelį, išsaugojimui, elektroninės parduotuvės www.zm-eshop.com lankomumo statistikos rinkimui. Pirkėjas, patvirtindamas Privatumo politiką, sutinka, kad jo kompiuteryje (įrenginyje) būtų įrašomi šioje Privatumo politikoje numatyti Slapukai. Šį sutikimą Pirkėjas gali bet kada atšaukti, pakeisdamas savo interneto naršyklės nustatymus, tačiau tokiu atveju tam tikros internetinės parduotuvės www.zm-eshop.com funkcijos jam gali neveikti.

Kita Slapukų rūšis – skirta rinkti informaciją lankomumui apskaičiuoti (rinkti statistinę informaciją), pateikti Pirkėjų interesus atitinkantį turinį ir išsaugoti lankymosi istoriją.

VI. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

37. Ši Privatumo politika įsigalioja 2019 m. gegužės 20 d. Apie bet kokius Privatumo politikos pasikeitimus bus informuojama šios Privatumo politikos 38 punkte.

Krepšelis

Krepšelis tuščias.